Betong Entreprenor Milijøansvar

Miljø og bærekraft

I konsernet har vi et stort fokus på miljø og bærekraft og vi jobber mot forbedringer på mange områder. Vi er i gang med å sertifisere konsernet til miljøfyrtårn og har en målsetning om å være sertifisert i løpet av 2023.

Vår betongstasjon driftes fossilfritt. Vi benytter varmepumper utviklet lokalt sammen med Proff Kulde. Steamkjele for oppvarming av tilslag er elektrisk. Vi er i stand til å produsere betong lavkarbon kl. A.

Elementproduksjonen utføres med betong fra vår betongstasjon. All oppvarming i produksjonen er basert på elektrisk kraft. I løpet av de siste årene har vi gjort mange tiltak for å redusere vårt strømforbruk, når vi er ferdig med de tiltak som vi har iverksatt har vi redusert det årlige forbruket vårt med over 600 000 kWh .

I konsernet har vi et stort fokus på innovasjon og utvikling, og som en del av dette er miljø og bærekraft viktige begrep som vi har med oss i vår utvikling. Vårt siste tilskudd her er vårt VIP-Element, som benyttes i forbindelse med oppvarming i byggeperioden. Dette bidrar til at vi kan utføre utslippsfrie byggeprosjekter fra dag 1 uavhengig av tid på året og med den beste kvalitet og god kontroll av herdingen til betongen, selv på de kaldeste vinterdagene. Du kan lese mer om VIP-Element her.

Vi er gang med utfasing av fossildrevne kjøretøy og den første el-bilen er på plass. Vi har også etablert ladestasjoner for å kunne påvirke ansatte til å benytte el-bil som transportmiddel. På sikt har vi et mål om at alle personbiler og varebiler i konsernet skal være utslippsfrie og at våre arbeidskjøretøy skal bli fossilfrie.