IR kamera start målinger

VIP-Element

Væskebåren varme Innstøpt i Prefabrikkert betongelement. Dette er et dekkeelement som er en videreutvikling av Con-Form-dekket, også kjent som platten-dekke.

VIP-Element har fått innstøpte rør som til slutt kobles sammen til en eller flere kretser slik at man har komplett væskebåren varme i dekket. Oppvarmingen benyttes i forbindelse med utstøyping av dekket, dette for å sikre ideelle forhold for herdingen av betong og da spesielt når det er minusgrader ute. For å tine snø og is i forbindelse med armerings arbeider og i forkant til støyp. Videre kan dette systemet sørge for oppvarming av bygget når man oppnår tett bygg. Systemet sørger da for en jevn og behagelig temperatur i bygget som gjør at alle arbeider kan fullføres. Som annen væskebåren varme er den behagelig og tørker ikke ut bygningsdeler eller sirkulerer og virvler ikke opp støv i luften, som ved bruk av oppvarming med luft.  

I utviklingsfasen er HeatWork sine maskiner benyttet og alle våre grunndata er basert på at vi kan løse det ved tilkobling av HW- maskiner. I prinsippet kan hvilken som helst varmekilde kobles til, men i hovedsak satser vi på HeatWork og fjernvarme. HeatWork kommer i løpet av året med en maskin som kan driftes med strøm og etter hvert utstyr for å drifte på gass. Pr i dag har de utstyr som kan kjøres på HVO100.

vip-element som blir produsert og satt sammen