betongarbeidere fra betong og entreprenor i kabelvag

Diverse produksjon

Vi produserer diverse produkter for å komplimentere råbygg og maritime konstruksjoner. Av denne produksjonen kan vi nevne spesielt balkonger, svalganger, trapper, repos, søyler og dragere. Vi produserer også andre prefabrikerte betongelementer etter kundens ønske og behov.

Balkonger

Vi produserer balkonger som er fritt utkraget fra dekkekant med armerte kuldebrobrytere, opplagt på søyler i front eller fritt opplagt på søyler. Utførelse på balkonger er mange, alt fra enkleste sort med ensidig fall fremover med avrenning over kant, til renner, oppkanter og innstøpte rør fra sluk til avløp. Som regel produseres balkonger som ferdige kompaktelement, men ved større balkonger kan vi både benytte BubbleDeck og Con-Form-dekker som utgangspunkt for balkonger.

Svalganger

Svalganger leveres stort sett som Con-Form-elementer. Vi benytter også her flere typer kuldebrobrytere for opplegg og enten galvaniserte stålsøyler eller betongsøyler i front. Overflater er stort sett kostet med ensidig fall og avrenning over kant i takrenne eller lignende. Fronter er stort sett plassforskalt.

Trapper og repos

Vi har tre trappeformer i stål der vi produserer trappene oppned. Dette fører til at vi får en veldig fin overflate på trinnene og de leveres klar for flis el. Vi produserer kun rettløpstrapper og disse spenner fra repos til repos. Repos henges opp i vegg med lyddemping for å unngå forplantning av lyd.

Søyler og dragere

Vi levere de fleste varianter av søyler og dragere enten som kompakt eller at vi benytter Con-Form-vegger for å lage søyler, og Con-Form-dekker med oppstøpte kanter til å lage U-dragere som støpes ut på byggeplass.

 

Betongklosser

Vi produserer betongklosser med vår restbetong. Disse egner seg som oppstøtting av masser, støttemurer, fundamenter, inndeling osv.   Blokkene stables og låses i hverandre som legoklosser.

Størrelse er 160x80x80cm med vekt på ca 2400kg. Halvklosser er på 80x80x80cm med vekt på ca 1200 kg. 
Klossene har innstøpte løfteanker  (Congrip). 
 
Ta kontakt for info om lagerstatus og pris.