BubbleDeck

BubbleDeck er dekkeelementer hvor deler av betongmassen byttes ut med plastkuler.

Plastkulenes funksjon er å redusere vekt, uten at det går utover bæreevne og stivhet. Den lave vekten av BubbleDeck gir mulighet for lange spennvidder og overheng uten å benytte underliggende dragere.

Ved å legge plastkuler i et predefinert armeringsnett oppnås en optimalisert betongkonstruksjon, hvor kreftene fritt fordeles i tre dimensjoner. Dekket armeres som to-veis-dekke hvor strekk og trykksoner ikke blir påvirket av plastkulene. 

Ved å benytte Bubbledeck har man stor frihet med henhold på arkitektonisk uttrykk, søyleplassering, spennvidder og utkrag.

Vi benytter samme dekke som vi benytter til Con-Form, noe som gjør at vi kan utnytte de samme fordelene for innstøyping av installasjoner også i disse dekkene. Ved behov kan kuler fjernes og erstattes med kanaler. Vi kan også levere BubbleDeck som forspent i en retning.

Type Dekketykkelse [mm]Kulediameter [mm]Mulige spennvidder [m]Utkrager [m]Egenvekt støpt dekke [kg/m2]Betong til utstøping [m3/m2]
BD-230230ø1805-82,33920,10
BD-280280ø2257-102,84750,13
BD-340340ø2708-113,45810,17
BD-400400ø3159-134,06860,22
BD-450450ø36010-164,57650,25
bilde av bubble-decksom blir brukt i byggingen av et hoyhus
bubbledeck blir brukt i konstruksjonen til hoyhus
bubbledeck