Elementproduksjon

I våre produksjonslokaler i Kabelvåg produserer vi betongelementer.

Vi produserer de fleste typer betongelementer hvor Con-Form-elementer er vårt hovedprodukt. Vi produserer Con-Form elementer på lisens fra konsernet Con-Form AS.

Vi komplementerer denne produksjonen med diverseproduksjon. Innenfor denne kategorien produserer vi blant annet trapper, repos, søyler, dragere, balkonger og svalganger. 

Vi har også avtale med BubbleDeck Norway AS for produksjon av BubbleDeck. BubbleDeck-elementer har vi levert til flere prosjekter i Nord-Norge bl.a. Nordlyskatedralen i Alta, Brannstasjon i Tromsø og Lelighetsbygg i Svolvær, m.fl.

Med vår kunnskap innenfor Con-Form har vi utviklet et eget system for bygging av betongkaier. Dette systemet er benyttet i i en lang rekke kaiprosjekter fra Smøla i sør til Svalbard i Nord. Fra små til litt større kaiprosjekter for private, til fiskeri- og oppdrettsnæringen, industri-, losse-og lastekaier for cargo, m.fl.

Hovedleveransene av betongelementer er til leilighets- og hotellprosjekter rundt om i Nord-Norge. Rundt regnet er det levert ca 320 000 m2 elementflate siden oppstart.