Forespørsel av betong - privat

Husk! Dette skjema skal kun benyttes som forespørsel av betong, og blir derfor ikke registrert som bestilling.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Lofot Betong AS, Betongstasjon.
E-post: betongstasjon@lofotbetong.no
Tlf: +47 922 82 235