Betongbestilling entreprenør

Kontaktinformasjon
Bestillingsinformasjon

NB! En fullastet betongbil veier over 30 tonn. Sikker adkomst for betongbil er bestillers ansvar. Likeså sikker oppstillingsplass for pumpe. Evt befaring avtales med betongstasjonen