Situasjon og håndtering av Coronaviruset

I Betong & Entreprenør gjør vi flere tiltak rundt utbruddet av Coronaviruset, samtidig som vi prøver å holde all produksjon i gang.

ituasjonen i Norge og verden for øvrig er meget uoversiktlig og vesentlige endringer kan skje fra den ene dagen til den andre. Vi har derfor iverksatt en rekke tiltak og rutiner blant egne medarbeidere for å redusere risikoen for å bli smittet. 

Betong & Entreprenør har om lag 60 medarbeidere og er i betydelig grad eksponert for den utbredelse og de konsekvenser spredningen av Coronaviruset medfører. 

Pr. i dag er det allerede forhold som tilsier at Betong & Entreprenør AS ikke kan oppfylle sine kontraktsforpliktelser i full grad. Vi har en del fast ansatte som hører hjemme i utlandet, og de vil ikke kunne reise tilbake til Norge slik situasjonen er nå. Dette medfører redusert bemanning på pågående prosjekt. 

Ledelsen i Betong & Entreprenør AS følger utviklingen i Norge nøye. Vi vil til enhver tid rette oss etter de råd som kommer fra lokale og nasjonale helsemyndigheter.

Ledelsen i selskapet møtes hver morgen for å vurdere og evaluere selskapets situasjon. Vi har gode rutiner for å kunne formidle viktig informasjon raskt til de ansatte ved behov.

Ledelsen i Betong & Entreprenør vurderer det slik at en force majeure situasjon kan oppstå i løpet av de kommende uker eller måneder, der forhold utenfor vår kontroll er en direkte årsak til at selskapet ikke lenger kan ivareta sine kontraktsforpliktelser. Selskapet vil da meddele dette raskt til aktuelle kontraktsparter. 

Vi har innført hjemmekontor for alle som har mulighet til det. Vi har derfor svært begrenset bemanning ved vårt hovedkontor. Vi henstiller all som ønsker å komme i kontakt med oss om å benytte seg av telefon og epost. Ikke oppsøk vårt hovedkontor, fabrikk eller betongstasjon. 

Når det gjelder møtevirksomhet stiller vi kun til telefonmøter eller møter på Teams/Skype.Ved spørsmål, kan dere henvende dere til vår prosjektleder på deres prosjekt. Alternativt kan dere henvende dere til Administrerende direktør Trygve Nilsen.

Del denne artikkelen: