Nytt kaiprosjekt på Mølnarodden i Flakstad

Betong & Entreprenør skal produsere ny kai, en landpullert og et fortøyningsfeste til Silver Seed sitt anlegg i Vest-Lofoten.

Det er Artec Aqua som er totalentreprenør på prosjektet hvor Silver Seed skal bygge nytt settefiskanlegg på Mølnarodden.

Størrelsen på den nye kaia er 22,9 x 11,2 meter. Den vil bestå av utstøpte stålrørspeler og betongelementer. Byggetiden er beregnet til tre måneder.

Les mer om maritim produksjon her..

Foto: André Marthinussen / Betong & Entreprenør

Del denne artikkelen: