Espen Berg Knutsen fratrer sin stilling i B&E

Styrer i B&E-konsernet har i dag blitt enig med administrerende direktør Espen Berg Knutsen om at han fratrer sin stilling.

Styret og Berg Knutsen hadde ikke lenger sammenfallende syn om hvordan bedriftene skal arbeide fremover mot å nå sine mål. Det naturlige er da at partene går hver til sitt. 

Styret beklager situasjonen, men takker for innsatsen til Berg Knutsen. Styret har deretter konstituert Trygve Nilsen i rollen som adm.direktør. Han har allerede overtatt alle fullmakter, og er fra og med i dag konsernets øverste leder.

Del denne artikkelen: