fra venstre Hans Steffenakk, Steffen Lehmann. og Kjell Sørensen​.

Betong & Entreprenør satser tungt på BIM

Bygningsinformasjons-modellering (BIM) vil bli et viktig verktøy i alle ledd innenfor betongproduksjon.

I september 2019 ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av Hans Steffenakk, Kjell Sørensen og Steffen Lehmann. Arbeidsgruppen har som mål å innføre BIM i hele bedriften. I fase 1 blir BIM etablert i fabrikken for å bedre kommunikasjon mellom tegningsavdelingen og produksjon. I fase 2 blir BIM også etablert på byggeplass. 

– Vår tegningsavdeling sitter på mye kunnskap rundt BIM, -noe som har vært til stor styrke ved arbeidet rundt implementeringen av BIM i hele bedriften sier Steffen Lehmann. Steffen kan også fortelle at det å bruke BIM gir en bedre forståelse av tegninger, bedre kvalitetssikring og raskere gjennomføring av prosjekter.  Betong & Entreprenør bruker programvaren Solibri i forbindelse med BIM. Gjennom BIM blir det etablert en digital byggeplass, hvor alle tegninger fra de forskjellige fag samles på et sted. Modellering av bygg blir benyttet gjennom hele prosessen, fra tilbudsfasen til ferdigstillelse av prosjekter.

Hans kjører opplæring med ansatte i Betong & Entreprenør.
Del denne artikkelen: