Betong og Entrprenør har utviklet et revolusjoerende oppvarmingssytem for bygg

Betong & Entreprenør med innovasjon innen oppvarming

I samarbeide med Sintef har Betong & Entreprenør utviklet et nytt revolusjonerende oppvarmingssystem for bygg.

VIP, eller «væskebåren varme i prefabrikkerte betongelement» ser nå veldig lovende ut etter omfattende tester i samarbeide med Sintef i Narvik.

Den store fordelen med systemet er at det kan benyttes i hele byggefasen av prosjektet, det blir etablert ved oppstart og man trenger ikke å tilføre hverken andre maskiner eller energikilder før bygget er klar til overlevering. Vi ser på å videreutvikle systemet til å kunne være en del av oppvarmingen av bygget i hele byggets levetid, men det blir en fase to av prosjektet. 

Tanken vår er at oppvarming blir en integrert del av leveransen rundt et råbygg.

Alt klargjøres i forbindelse med produksjon av betongelementene ved fabrikken. Selve rørkretsene vil kobles til på byggeplass, og kan også styres individuelt.

Isak S. Langås fra Sintef er innleid konsulent/forsker i forbindelse med prosjektet.
Isak S. Langås fra Sintef er innleid konsulent/forsker i forbindelse med prosjektet.

Bakgrunnen for oppstarten av prosjektet er at Betong & Entreprenør som entreprenør i Nord Norge siden 1983 har lang erfaring med vinterdrift. I likhet med bransjen ellers har vi utgifter og utfordringer knyttet til vinterhalvåret. Tradisjonelle metoder for snørydding, snøsmelting og oppvarming før støp er både ressurskrevende og kostnadsdrivende. Dette var noe vi ønsket å gjøre noe med. Vi ønsket å utvikle en løsning som var mer tids, – og kostnadseffektivt enn dagens, som sikret en god herdeprosess ved støpning og gav synergier i form av besparelser for både oss og kunden, ikke bare i anleggsperioden, men også i videre drift.

Nye miljøkrav på byggeplass har med virkning fa 1. januar 2022 endret dette fra å være et konkurransefortrinn til å bli et krav. Vår løsning vil være i stand til å møte dette kravet.

 Testing av systemet ved bygging av ny kai i Mørsvikbotn.
Testing av systemet ved bygging av ny kai i Mørsvikbotn.

I 2020 søkte Betong & Entreprenør om tilskudd fra Innovasjon Norge og inngikk avtale med PEAB Bjørn Bygg om å prøve ut systemet på byggeplass på prosjektet Nordbyen i Tromsø. Systemet ble også testet i forbindelse med kaibygging.

Testprogrammet ga oss mye verdifull data. Sintef fikk temperaturdata fra oppvarming, støpe og herdefasen, og fikk laget en simulator som gjenskaper temperaturdataene vi samlet inn ved hjelp av Smartrocksensorer. Resultatene så langt ser svært lovende ut.

For oss i Betong & Entreprenør har det vært en spennende utviklingsperiode, hvor vi faktisk kan skape stor innovasjon i bygge-bransjen, og samtidig bidra med store miljøtiltak.

Del denne artikkelen: